Cięcie wodą tkanin i skór.

cięcie tkanin

W branży tekstylnej technologia WaterJet służy między innymi do wycinania z materiału elementów, z których następnie szyte są ubrania. Cięcie strumieniem wody ma w tym zakresie znaczną przewagę nad tradycyjnymi, mechanicznymi nożami, z których korzysta krojczy- po pierwsze wycinaniem steruje maszyna numeryczna, po drugie uzyskuje się równe, niepostrzępione krawędzie materiału, po trzecie strumień wody wywiera na cięty materiał znikomy nacisk, dzięki czemu wycięte elementy nie ulegają zniekształceniu i są dokładnie takie, jak przewiduje projekt. Partię materiału ułożoną na stole maszyny do cięcia strumieniem wody można podzielić na dowolną liczbę elementów o dowolnym kształcie i wielkości. Dzięki temu można ograniczyć do minimum ilość odpadów produkcyjnych.

Kontakt

tel. +48 697 78 26 11

e-mail: biuro@skandom.pl

ul. gen. J. Dąbrowskiego 113

93-208 Łódź


Skandom © 2013-2020