Zastosowanie technologii WaterJet w lotnictwie

water jet

Wymagania, jakie stawiane są urządzeniom i ich elementom, stosowanym w przemyśle lotniczym są bardzo wysokie. Często zasadnicze znaczenie ma nie tylko dokładność wykonania elemetntu, ale również sposób, w jaki został on wykonany. Cięcie wodą w przemyśle lotniczym stosuje się głównie z tego powodu, że proces ten odbywa się w niskiej temperaturze i cięty materiał nie zmienia struktury wewnętrznej oraz nie pojawiają sie w nim niepożądane naprężenia.

Kontakt

tel. +48 697 78 26 11

e-mail: biuro@skandom.pl

ul. gen. J. Dąbrowskiego 113

93-208 Łódź


Skandom © 2013-2020